Marketing Agenda 2021
Indhold

Branding og storytelling

Ryk sammen om lejrbålet

Mængden af produkter, der er tilnærmelsesvis identiske på produktkarakteristika, er i dag så overvældende stor, at virksomhederne må finde andre måder at differentiere sig selv og deres produkter på. Corporate branding har stået højt på CMO’ens agenda i snart 20 år, og gør det forståeligt nok stadig.18 Aldrig før har behovet for den gode fortælling om virksomheden været mere aktuel.

Trenden er, at virksomhederne nu fokuserer på deres kerneforretning frem for innovation og nye strategier. En tydelig og klar positionering og value proposition vurderes af mange CMO’s som den bedste måde at tackle udfordringerne på netop nu.19

Marketing har i årevis arbejdet med ESP, Emotional Selling Proposition, der søger at differentiere virksomheden eller produktet ved hjælp af følelsesmæssige fordele frem for mere håndgribelige eller ’logiske’ produktfordele. For når vi befinder os i en købssituation, handler vi bestemt ikke udelukkende rationelt. Og det gælder både på B2C og B2B markedet.20

Vi benytter det område af hjernen, der styrer vores intellekt, neocortex, til rationelt at evaluere muligheder, og vi frasorterer måske også løsninger, der ikke på ufravigelige krav indfrier vores forventninger. Men det endelige valg træffes primært med den del af hjernen, der styrer vores følelser, det limbiske system. Vi handler populært sagt med hjertet.

Behovet for at skabe en følelsesmæssig forbindelse til kunderne møder nu en nyere tendens: Behovet for autenticitet. Reklame, der ikke ligner reklame. Autentiske brands og autentiske brand-oplevelser med andre ord. Brands der bygger på value propositions, der udtrykker en mission. En højere grund til at virksomheden eksisterer end ’at tjene penge’. Et projekt kunderne kan tro på og identificere sig med. En brændende ild, vi kan samles om og varmes ved så at sige.21

Vi handler populært sagt med hjertet

Og det handler ikke kun om ’at redde verden’. Langtfra alle virksomheder sælger varer eller services, der gør verden grønnere eller mennesker sundere. Men derfor kan de godt skabe værdibaserede positioner i kundernes bevidsthed. Nogle af verdens stærkeste brands, Apple, LEGO og Nike, leverer produkter der langt fra redder verden og som dybest set nemt kunne erstattes af konkurrerende produkter med samme funktionelle egenskaber. Når de alligevel er så succesrige, skyldes det bl.a., at de hver især har formået at skabe et narrativ, som kunderne i mere end én forstand ’køber’. Apple giver brugeren mulighed for at identificere sig som ’kreativ’ og ’anderledes’, LEGO er mærket for ’kreativ udvikling gennem leg’ og Nike inspirerer og motiverer med et kærligt spark bagi sportsudøvere (professionelle og glade amatører) til at ’Just do it’.

Bilproducenten Fords danske afdeling modtog for et par år siden stor anerkendelse for en 16 minutter lang reklamefilm udformet som en socialrealistisk kortfilm om en familie midt i en skilsmisse. Det er bemærkelsesværdigt lang tid at fastholde interessen hos en kritisk og fortravlet forbruger.

Filmen nævnte ikke hverken produkt eller produktegenskaber med et eneste ord, men fokuserede på hvordan bilen indgår som en integreret del af en moderne families hverdag. Dermed er Ford placeret lige dér, hvor de gerne vil være – midt i en moderne mellemindkomst familie.

Virksomheden må være tro mod brand’et. Ikke kun ved at være konsistent i formidlingen af brand’et over tid, men også ved at ’leve’ brand’et gennem at understøtte opbygningen af brand’et i alle virksomhedens handlinger. I centrum af alle virksomhedens handlinger bør være virksomhedens ’why’. Altså grunden til at virksomheden eksisterer. Det skaber tillid og motivation.

Alt for mange virksomheder fokuserer i deres kommunikation på ’what’ og ’how’. Altså fokus på ’hvad’ virksomheden laver og ’hvordan’, men ikke så meget på ’hvorfor’.22 Virksomheder, der baserer deres fortælling på et stærkt ’why’ og konsekvent agerer i overensstemmelse med samme både internt og eksternt har gode muligheder for at skabe et brand, der appellerer til noget stærkere end kundernes logiske sans, nemlig deres følelser.

18 UserTribe 2018
19 CMO Survey 2021, Momento
20 Google & CEB Marketing Leadership Council: ‘The Dangerous Myth of the Rational B2B Buyer’
21 64% af verdens forbrugere vil primært købe produkter fra en virksomhed, der har eller demonstrerer holdninger og værdier, der matcher deres egne (Edelman Earned Brand Global Survey 2018)
22 Simon Sinek: 'Start With Why'

Vores anbefalinger

Branding handler grundlæggende om forventninger – og helst også om indfrielsen af forventninger. Derfor er konsistens vigtig i branding. Men intet brand kan stå stille, så dør det. For at bevare sin relevans må brand’et udvikle sig i takt med målgruppens valgkriterier. Kontinuitet og udvikling sikres efter vores erfaring bedst ved jævnligt at studere virksomhedens value proposition.

Metoden er enkel, men øvelsen kan godt være udfordrende. For det kræver, at man holder sit ’why’, årsagen til virksomhedens eksistens, ud i strakt arm og betragter den objektivt med kundernes øjne for at vurdere, om den er skarp nok, differentierende nok eller i det hele taget relevant.

Man bør stille sig selv fem spørgsmål:

  1. Kernebudskab: Hvad skal vi sige?
  2. Kernemålgruppe: Hvem skal vi sige det til?
  3. Kommunikationsstrategi: Hvordan skal vi sige det?
  4. Kommunikationsstrategi: Hvordan skal vi formidle det?
  5. Kommunikationsplan: Hvor og hvornår skal vi kommunikere?

Gode, ærlige og indsigtsfulde svar på disse fem spørgsmål er et godt grundlag for etableringen af et stærkt brand.

Der er aldrig nogen, der er kommet først ved at gå i andres fodspor

I arbejdet med virksomhedens brand opfordrer vi til, at man er modig. Der er aldrig nogen, der er kommet først ved at gå i andres fodspor. Differentiering kommer ikke af at gøre som de andre, men af at turde være sig selv og definere sin egen strategiske position. Det kan for nogle virksomheder være grænseoverskridende at henvende sig bevidst til en målgruppe på en måde, der vil få andre dele af markedet til at udelukke virksomheden fra deres købsovervejelser. Det er ikke desto mindre nødvendigt. Forsøger man at være noget for alle, ender man med ikke at være noget for nogen.

I en digital tidsalder, hvor virksomheder indsamler data om alt og alle, og alting bliver målt og vejet, kan kreativitet være den faktor, der skaber differentiering, fremdrift og forretning. Den megen information om kunderne og deres adfærd må ikke blive en spændetrøje for kreativiteten. God reklame og branding ligger i spændingsfeltet mellem videnskab og lidenskab.

Virksomheder, der tør lade kreativiteten styre mere og være modige, vil kunne nå frem til løsninger, der er helt anderledes end konkurrenternes.23 Både for så vidt angår hvad de kommunikerer, hvem de kommunikerer til, hvordan de kommunikerer, samt hvor og hvornår de kommunikerer.

23 Bureaubiz.dk, 11. December 2018: ’Kreativitet skaber forretning’ (Jesper Strøm Madsen)