Kontakt
Indhold

Marketing
Agenda 2021

Gør marketing­ udfordringerne til muligheder.
De 10 største marketingudfordringer for danske virksomheder – og 10 bud på hvordan du vender dem til din fordel.

Det eneste konstante er forandring. Det ved du som marketingansvarlig formentlig godt. Forandring er en grundpræmis i den moderne marketingvirkelighed. Alting ændrer sig: Købsadfærden, købsmotiverne, kundeloyaliteten, medieforbruget, konkurrencen, salgskanalerne, teknologien, ja selv budgetterne og kravene til Return On Marketing Investment ændrer sig.

Det er dette miljø af konstant forandring marketingchefen skal navigere sikkert rundt i, så virksomheden kan ride med på udviklingen frem for at fare vild i mulighederne. Men hvad er så marketingchefens største udfordringer netop nu?

Vi har gennemgået den seneste forskning og de seneste undersøgelser, og har kortlagt de største marketingudfordringer, sådan som de opleves af de marketingansvarlige i de danske virksomheder netop nu. Vi har samlet resultaterne i denne rapport, kombineret dem med ’best practice’ erfaringer fra nogle af de skarpeste marketing-hjerner blandt de danske marketingansvarlige og sammensat en liste med vores anbefalinger til, hvordan marketing bedst tackler udfordringerne.

Som gennemgående tendens i år er det, at kunder og brand er i fokus. Det er helt centralt for virksomhederne at have styr på deres kunder og kundeoplevelsen. Og ligeså vigtigt er det for kunderne at have styr på, hvem virksomhederne er – deres purpose, kerneværdier, relevans m.v. De vil vide, hvem de handler med – og hvorfor.1 Kunder og brand bør derfor gennemsyre alle CMO’ens beslutninger – og det giver vel egentlig god mening.

God fornøjelse!

1 CMO Survey 2021, Momento

Fra dine venner hos